Sprawdź otwarte kluby >
Strefa klienta

Full Body Workout

Wszechstronny, intensywny trening o charakterze wzmacniającym i modelującym całe ciało. Bazuje na prostych ćwiczeniach, które stopniowo modyfikowane są przez instruktora w złożone kombinacje, angażujące wiele partii mięśniowych jednocześnie. Taki sposób prowadzenia ćwiczeń, często w połączeniu z interwałowym charakterem zajęć, przyczynia się do poprawienia ogólnej sprawności fizycznej, wydolności oraz usprawnienia układu krążeniowo-oddechowego. Zajęcia dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych.