Sprawdź otwarte kluby >
Зона клієнта

Політика конфіденційності

Wersja obowiązująca od dnia 9.01.2020

Spis treści:

Jeżeli chcesz przejść do wybranej sekcji, kliknij w link poniżej:

1. Informacja ogólna
2. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
3. Dane osobowe – co to znaczy?
4. Czym jest przetwarzanie danych?
5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?
6. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?
6.1 Jeżeli jesteś użytkownikiem Karty Klubu Zdrofit lub klientem Wesolandii
6.2 Jeżeli jesteś użytkownikiem Karty Klubu S4
6.3 Jeżeli jesteś użytkownikiem Karty Klubu My Fitness Place
6.4 Jeżeli jesteś użytkownikiem Karty Klubu Fabryka Formy lub StepOne
6.5 Jeżeli jesteś użytkownikiem Karty Klubu Fitness Academy
6.6 Dla wszystkich osób innych, niż użytkownicy Kart Klubów Fitness lub klienci Wesolandii wymienionych w pkt 6.1. do 6.4.
7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
8. Jeżeli jesteś…
8.1 Osobą odwiedzającą nasze serwisy internetowe lub korzystającą z naszej aplikacji mobilnej bez logowania/bez rejestracji
8.2 Osobą korzystającą z naszych serwisów lub aplikacji mobilnej jako zarejestrowany użytkownik
8.3 Uczestnikiem naszego konkursu, loterii lub innej akcji promocyjnej
8.4 Użytkownikiem Karty MultiSport
8.5 Użytkownikiem Karty Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy) lub klientem Wesolandii
8.6 Przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawiciele Klienta, Partnera
8.7 Osobą kontaktującą się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu
8.8 Kandydatem do pracy
8.9 Osobą odwiedzającą naszą siedzibę (monitoring wizyjny)
9. Marketing
10. Prawa osoby, której dane dotyczą
11. Zmiany polityki prywatności
12. FitSport Polska sp. z o.o.

 

1. Informacja ogólna
Ochrona danych osobowych jest w Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Benefit Systems”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez nas działania dotyczące Twoich danych osobowych. Dokument ten ma także na celu poinformować Cię o Twoich prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Benefit Systems wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie przekazania przez Ciebie danych osobowych.

2. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
Benefit Systems poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.

3. Dane osobowe – co to znaczy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty MultiSport, adres IP). Benefit Systems przetwarza dane osobowe w różnych celach. W zależności od celu, zastosowane mogą być różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania oraz okresy przechowywania danych osobowych.

4. Czym jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

5. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?
Administratorem Twoich danych jest Benefit Systems (Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa).Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

6. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?
6.1 Jeżeli jesteś Użytkownikiem Karty Klubu Zdrofit lub klientem Wesolandii
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: iodo@zdrofit.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.zdrofit.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD – Zdrofit”.

6.2 Jeżeli jesteś Użytkownikiem Karty Klubu S4
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: iodo@fitnessclubs4.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.fitnessclubs4.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD – S4”.

6.3 Jeżeli jesteś Użytkownikiem Karty Klubu My Fitness Place

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Pl. Europejski 3; 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: iod@myfitnessplace.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.myfitnessplace.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD – My Fitness Place”.

6.4 Jeżeli jesteś Użytkownikiem Karty Klubu Fabryka Formy lub StepOne

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Rolna 16, 62-070 Dąbrowa z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: dok@fabryka-formy.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.fabryka-formy.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD – Fabryka Formy”.

6.5 Jeżeli jesteś Użytkownikiem Karty Klubu Fitness Academy

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: iod@fitness-academy.com.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.fitness-academy.com.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD – Fitness Academy”.

6.6 Dla wszystkich osób innych, niż użytkownicy Kart Klubów Fitness lub klienci Wesolandii wymienionych w pkt 6.1. do 6.4

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: 22 242 42 42;
 4. przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.benefitsystems.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail iod@benefitsystems.pl, jak również listownie na adres: Benefit Systems SA, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z Benefit Systems. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych następujących kategorii osób:

 1. Osób odwiedzających nasze serwisy internetowe lub korzystających z naszej aplikacji mobilnej bez logowania/rejestracji (pkt 8.1),
 2. Osób korzystających z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej jako zarejestrowani użytkownicy (pkt 8.2),
 3. Uczestników konkursów lub loterii (pkt 8.3),
 4. Użytkowników Karty MultiSport (pkt 8.4),
 5. Użytkowników Karty Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, Step One, Fitness Academy) lub klientów Wesolandii (pkt 8.5),
 6. Przedstawicieli podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawiciele Klienta, Partnera (pkt 8.6),
 7. Osób występujących z wnioskiem lub żądaniem (w tym kontaktujące się z nami poprzez naszą infolinię lub inny kanał kontaktu, np. formularz kontaktowy, chatbot) (pkt 8.7),
 8. Kandydatów do pracy (pkt 8.8),
 9. Osób odwiedzających naszą siedzibę (monitoring wizyjny) (pkt 8.9).

Powyższy katalog kategorii osób nie jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionym grup, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.Formularze przy pomocy, których gromadzimy dane osobowe, wskazują, podanie których danych osobowych jest obowiązkowe.

8. Jeżeli jesteś…

8.1 Osobą odwiedzającą nasze serwisy internetowe lub korzystającą z naszej aplikacji mobilnej bez logowania/bez rejestracji

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?
Przetwarzamy dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu internetowego lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz: „Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii). Przetwarzamy również dane dotyczące Twojej aktywności na stronach naszego serwisu internetowego lub w aplikacji, jak na przykład informacje o preferowanych przez Ciebie aktywnościach lub miejscach podejmowania aktywności. Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony).

Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy również dane dotyczące Twojej lokalizacji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia dla Ciebie usługi dostępu do naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy Twoje dane w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych serwisów oraz prowadzeniu statystyki najczęściej przeglądanych zasobów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o lokalizacji przetwarzamy w celu zaprezentowania Ci w wyszukiwarce obiektów dostępnych w Programie MultiSport, które znajdują się najbliżej Twojej lokalizacji.

W związku z korzystaniem z naszych serwisów lub aplikacji mobilnej, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej przetwarzamy Twoje dane przez okres gdy dane te są zapisane w logach serwera.W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Mogą nimi być także podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów internetowych lub aplikacji, podmioty wspierające nasze działania marketingowe oraz organy publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazywać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony.

8.2 Osobą korzystającą z naszych serwisów lub aplikacji mobilnej jako zarejestrowany użytkownik

Pamiętaj, żeby zarejestrować się do niektórych naszych serwisów lub aplikacji mobilnej, musisz być Użytkownikiem Karty MultiSport!

Jeżeli korzystasz z naszych serwisów lub aplikacji mobilnej jako zarejestrowany użytkownik, zastosowanie do Ciebie znajdują odpowiednio także informacje przedstawione w pkt 8.1. Polityki.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?
Jeżeli zakładasz konto na jednym z naszych serwisów internetowych (np. w serwisie kartamultisport.pl, zdrofit.pl) lub w aplikacji mobilnej, przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do serwisu lub aplikacji. Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w serwisie lub aplikacji oraz dotyczące Twojej aktywności (np. dane dotyczące odwiedzanych stron i podstron naszych serwisów internetowych, ilość spędzanego na nich czasu itp.) na stronach naszego serwisu internetowego lub w aplikacji. Może się zdarzyć, że żeby skorzystać z pewnych funkcjonalności w serwisie, będziemy Cię prosili o podanie szczególnych kategorii danych, np. o stanie zdrowia (np. w przypadku akcji prozdrowotnych, dietetycznych).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia dla Ciebie usługi prowadzenie konta w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem danego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy Twoje dane w celu ułatwienia korzystania z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi zbieramy szczególne kategorie danych, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja wyraźna zgoda (art. 9 ust 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej funkcjonalności serwisu.

W związku z rejestracją w naszym serwisie lub aplikacji, Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane do czasu usunięcia przez Ciebie konta z naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Mogą nimi być także podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów internetowych lub aplikacji, podmioty wspierające nasze działania marketingowe oraz organy publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony.

8.3 Uczestnikiem naszego konkursu lub loterii

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?
Zakres danych osobowych, które zbieramy na potrzeby przeprowadzania konkursu lub loterii zależy od charakteru i zasad danego konkursu lub loterii. Informacje na ten temat zostaną Ci udzielone, gdy będziesz przystępować do danego konkursu lub loterii.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub loterii, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Przeprowadzenia konkursu lub loterii, w tym wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagród, publikacji danych osobowych zwycięzcy oraz rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń dotyczących Twojego udziału w danym konkursie lub loterii na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • W przypadku wygrania nagrody w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli wyraziłeś/-łaś chęć otrzymywana od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania konkursu lub loterii, w której bierzesz udział. W niektórych przypadkach możemy jednak przechowywać te dane dłużej:

 • Gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na nas przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe wymagające od nas przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas – zwykle do przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy wygrasz nagrodę podlegającą opodatkowaniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości).
 • Gdy trafi do nas reklamacja lub roszczenia dotyczące Twojego udziału w konkursie lub loterii. Wówczas Twoje dane osobowe związane z udziałem w konkursie lub loterii możemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń majątkowych albo do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw i obronie przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Mogą nimi być także podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty z grupy Benefit Systems, w tym w szczególności Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmioty wspierające nasze działania marketingowe, podmioty świadczące usługi kurierskie. Odbiorcami mogą być także podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony.

8.4 Użytkownikiem Karty MultiSport

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Twojego pracodawcy, który udostępnił nam Twoje dane, lub
 • bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, np. poprzez formularz zgłoszeniowy do Programu MultiSport przekazany nam za pośrednictwem Twojego pracodawcy, przez platformę internetową umożliwiającą zamawianie kart MultiSport.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

 • wyraziłeś/-aś nam na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiSport (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • mamy prawnie uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszych praw;
 • jest to wymagane przepisami prawa do celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości).Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdują się w pkt 9 „Marketing”.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W zależności od celu i podstawy, przechowujemy Twoje dane przez wskazany poniżej okres:-

 • w celu świadczenia usług dotyczących udziału w Programie MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze;
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym  pracownikom i współpracownikom, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klientowi (Twojemu pracodawcy), podmiotom drukującym kartę, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG przez podmiot, który umożliwił Ci korzystanie z karty. Takie przekazanie może się jednak odbyć wyłącznie w oparciu o przepisy RODO.

8.5 Użytkownikiem Karnetu Klubu Fitness (Zdrofit, S4, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepOne, Fitness Academy) lub klientem Wesolandii

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, np. mogłeś je podać podczas podpisywania umowy o karnet klubowy w wybranym przez ciebie Klubie lub w formularzu internetowym umożliwiającym kupienie karnetu online.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

 • jest to niezbędne w celu realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie z usług Klubu Fitness lub Wesolandii (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • mamy prawnie uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszych praw;
 • jest to wymagane przepisami prawa do celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
 • dobrowolnie wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku w celu zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu lub w celu rozpowszechniania go w materiałach promocyjno-reklamowych naszego Klubu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdują się w pkt 9 „Marketing”.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W zależności od celu i podstawy, przechowujemy Twoje dane przez wskazany poniżej okres:

 • w celu świadczenia usług dotyczących korzystania przez Ciebie z usług Klubu Fitness lub Wesolandii – do momentu rozwiązania umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie z usług Klubu Fitness lub Wesolandii;
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celu wykorzystania Twojego wizerunku na potrzeby zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu lub rozpowszechniania go w materiałach promocyjno-reklamowych naszego Klubu – do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki („Marketing”).

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, podmiotom drukującym kartę, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach korzystania z usług Klubów Fitness lub Wesolandii, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą klientów Klubów Fitness lub Wesolandii oraz wspierającym nasze działania marketingowe, podmiotom wspierającym nas w windykacji należności i doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8.6 Przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawicielem Klienta, Partnera:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz w celu realizacji warunków tej umowy. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości kontaktowania się z podmiotem, z którym zawarliśmy umowę;
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia;
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).

Jeżeli wyraziłeś/-łaś na to zgodę, Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdują się w pkt 9 „Marketing”.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
W zależności od celu, przetwarzamy Twoje dane przez okres wskazany poniżej:- w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;

 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, informacje o okresie przetwarzania Twoich danych w tych celach znajdziesz w pkt 9 Polityki „Marketing”.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach współpracy z nami (np. sportowo-rekreacyjnych, szkoleniowych, multimedialnych, technologicznych), podmioty wspierające nasze działania marketingowe, podwykonawcy Benefit Systems w zakresie realizacji umowy, m.in. w zakresie wydruku kart oraz ich dostarczania do adresatów. Odbiorcami Twoich danych mogą być także podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

8.7 Osobą kontaktującą się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, np. poprzez:

 • formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie,
 • kontakt telefoniczny z naszą Infolinią,
 • kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej,
 • chatbota
 • lifechat

Podanie tych danych nie było Twoim obowiązkiem, ale było niezbędne do rozpatrzenia Twojej sprawy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie – przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej, stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO),
 • archiwalnym i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie.

Jeżeli wyraziłeś/-łaś chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej na wybrany kanał komunikacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdują się w pkt 9 „Marketing”.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń majątkowych związanych ze sprawą.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: nasi pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiot zarządzający aplikacją Chatbot, podmioty wspierające nasze działania marketingowe, operator portalu społecznościowego (Facebook), podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym przekazujemy dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

8.8 Kandydatem do pracy:
Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy dostępne są w następującej lokalizacji:
https://www.benefitsystems.pl/o-nas/kariera/obowiazek-informacyjny-dla-kandydata/

8.9 Osobą odwiedzającą naszą siedzibę (monitoring wizyjny):

Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy?
Przetwarzamy informację o Twoim wizerunku, który został utrwalony w ramach stosowanego przez nas monitoringu wizyjnego.Twoje dane zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od Ciebie, gdy odwiedziłeś/-aś naszą siedzibę znajdującą się w budynku C kompleksu Warsaw Spire przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa, na piętrach 11-14.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszego biura, a także w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu naszej spółki, jej personelu i majątku.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 14 dni od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz organy publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

9. Marketing

9.1 Ogólne informacje
Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od okoliczności, takich jak rodzaj naszej relacji z Tobą (np. czy zarejestrowałeś się w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, bądź czy tylko przeglądasz naszą stronę internetową) oraz od zgód, które ewentualnie nam udzielisz.Nasze działania marketingowe mogą obejmować marketing bezpośredni (polegający na przedstawieniu Ci oferty lub reklamy za pomocą kanału komunikacji takiego jak np. e-mail czy telefon), prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dla potrzeb marketingu bezpośredniego dokonujemy również profilowania.

9.2 Marketing online
Jeśli odwiedzasz nasze serwisy internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, przetwarzamy Twoje dane osobowe (przede wszystkim adres IP, identyfikatory plików cookies, informacje o lokalizacji) w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • Jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii służących nam do celów marketingowych. Wówczas będziemy rejestrować, z jakimi treściami zapoznałeś/-aś się na naszych stronach lub w naszej aplikacji mobilnej Wykorzystamy te informacje do wyświetlania Ci reklam lub ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie treści, które przeglądałeś/-aś. Przykładowo, jeśli przeglądasz strony dotyczące pakietów MultiSport na basen, będziemy chcieli wyświetlić Ci reklamę pływalni.Ponadto gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej i zalogujesz się na swoje konto, zebrane informacje o przeglądanych przez Ciebie treściach będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.
 • Jeśli zgodzisz się na użycie przez nas informacji o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona) dla celów marketingowych. Wówczas będziemy mogli wyświetlić Ci reklamę lub ofertę dopasowaną do Twojej lokalizacji. Przykładowo, będziemy mogli wyświetlić Ci zaproszenie na event z okazji otwarcia w pobliżu naszego nowego klubu fitness.Ponadto gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej i zalogujesz się na swoje konto, informacje o lokalizacji będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci dopasowanych reklam i ofert, w związku z Twoją zgodą na użycie plików cookies lub podobnych technologii bądź – w danym wypadku – w związku z Twoją zgodą na użycie przez nas informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych.
 • W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Więcej na ten temat plików cookies przeczytasz w „Polityce w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”.

9.3 Komunikacja marketingowa za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon, chatbot)

9.3.1 Jeśli jesteś użytkownikiem karty MultiSport, karnetu Klubu Fitness, klientem Wesolandii lub, jeśli jesteś zarejestrowany w naszym serwisie internetowym bądź aplikacji mobilnej
Jeśli jesteś użytkownikiem karty MultiSport, karnetu Klubu Fitness, klientem Wesolandii lub, jeśli jesteś zarejestrowany w naszym serwisie internetowym bądź aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe, które nam podajesz (np. w formularzu rejestracyjnym), lub które zbierzemy w toku Twojej aktywności w programie MultiSport, w ramach karnetu Klubu Fitness, w Wesolandii, w serwisie internetowym bądź aplikacji mobilnej, przetwarzamy w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • Jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. Prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):- Naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są oferowane naszym użytkownikom i klientom jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).
  – Produktów lub usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj.Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych  działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

9.3.2 Jeśli nie jesteś naszym użytkownikiem lub klientem
Jeśli nie będąc naszym użytkownikiem lub klientem udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych np. jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy i zaznaczysz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej na swój e-mail, prowadzone przez nas działania marketingowe, w tym marketing bezpośredni, będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

 • Naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są oferowane Tobie jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).
 • Produktów lub usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych  działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

9.3.3 Jeśli jesteś przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawicielem Klienta, Partnera
Jeśli jesteś przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, np. przedstawicielem Klienta, Partnera, to możesz udzielić nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, oraz na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe, które podasz nam (np. w formularzu zapytania lub w umowie), przetwarzamy w następujących celach marketingowych:

 • Dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących własnych produktów i usług Benefit Systems oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są Tobie oferowane jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe) oraz analityka i statystyka marketingowa i badanie zadowolenia z usług oraz profilowanie, czyli wykorzystywanie danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści.
 • Dostarczanie Ci treści marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems oraz analityka i statystyka marketingowa i badanie zadowolenia z usług oraz profilowanie, czyli wykorzystywanie danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj.

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9.4 Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem.

Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i reklamy. W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług, np. informacje które zostawisz odwiedzając nasza stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik, korzystając z usług naszego Klubu Fitness jako użytkownik karnetu klubowego lub kontaktując się z nami za pośrednictwem chatbota.

Do profilowania wykorzystujemy różne dane na Twój temat:

 • Dane związane z korzystaniem przez Ciebie z karty MultiSport, karnetu Klubu Fitness lub z Wesolandii (np. o wielkości pracodawcy, który umożliwił Ci korzystanie z karty MultiSport; o wielkości miasta, w którym korzystasz z karty/karnetu; korzystaniu z obiektów sportowych; rodzaju zajęć które wybierasz; pakiecie, z którego korzystasz). Przy profilowaniu bierzemy też pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 • Dane podane przez Ciebie w związku z przystąpieniem do Programu MultiSport lub zakupem karnetu Klubu Fitness (np. o Twojej płci, wieku i miejscowości, w której mieszkasz) lub w związku z rejestracją w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej.
 • Informacje zebrane za pomocą marketingowych plików cookies lub podobnych technologii, pozwalające dowiedzieć się nam, z jakimi treściami zapoznajesz się na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach (jeśli zgodzisz się na zapisanie takich plików na Twoim urządzeniu).
 • Informację o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona), jeśli zgodzisz się na użycie przez nas tej informacji dla potrzeb marketingowych.

Do profilowania używamy narzędzi dostarczanych przez wyspecjalizowane podmioty trzecie. Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i reklam, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub które mógłbyś/mogłabyś uznać nieatrakcyjne. Przykładowo, jeśli ustalimy, że jesteś kobietą zamieszkałą w średniej wielkości mieście i w ramach Programu MultiSport regularnie korzystasz z zajęć tanecznych, będzie to dla nas sygnał, że prawdopodobnie nie interesują Cię oferty dotyczące sportów walki w innym, odległym mieście.

W związku z profilowaniem nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

9.5 Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności

W związku z tym, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowanie, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym interesem. Doszliśmy do wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie prawnie naszego uzasadnionego interesu, gdyż:

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz rozsądnie się tego spodziewać (np. jesteś użytkownikiem Karty MultiSport lub karnetu Klubu Fitness, jesteś zarejestrowany/-a w naszym serwisie lub aplikacji, zgodziłeś/-aś się na otrzymywanie od nas e-maili marketingowych).
 • Indywidualne komunikaty marketingowe (np. e-maile, SMS/MMS, telefon) kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą.
 • Umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i informujemy Cię o tym prawie.
 • Komunikację marketingową dotyczącą produktów lub usług podmiotów trzecich niezwiązanych z Benefit Systems kierujemy do Ciebie tylko, gdy udzielisz na to odrębnej zgody.
 • Uważamy, że profilowanie na potrzeby marketingowe nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie śledzimy Twoich działań na obcych stronach internetowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.
 • Uważamy, że oferty i reklamy dostarczane Ci na podstawie profilowania możesz uznać za interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne.
 • Dla celów marketingowych, w tym profilowania, nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o stanie zdrowia.
 • Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci dla celów marketingowych.
 • Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe.

9.6 Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych zależy od sytuacji.

 • W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 • W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o Twoją zgodę – do momentu wycofania zgody.

9.7 Sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego

Jeśli nie życzysz sobie, żeby Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celu takiego marketingu, możesz zgłosić sprzeciw. Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie i nie wymaga on żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy, i uzyskania w tym zakresie informacji od nas; masz też prawo otrzymania od nas kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt z nami zgodnie z pkt 6 niniejszej Polityki;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-aś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać np. kontaktując się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw wobec takiego przetwarzania może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz kontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo (4) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw bądź gdy nastąpi za Twoją zgodą.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 6 Polityki. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

12. FitSport Polska sp. z o.o.

Zasady zawarte w niniejszej Polityce stosowane są również do FitSport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000422757, NIP: 5252532584, REGON: 146231491, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.

Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii

Witryny i strony internetowe firmy Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Benefit Systems”) mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka) i inne, podobnie działające technologie. Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy w szczególności następujących serwisów (dalej: „Serwisy”): www.benefitsystems.pl, www.kartamultisport.pl, www.emultisport.pl, www.zdrofit.pl, www.fitnessclubs4.pl, www.myfitnessplace,pl, www.fabryka-formy.pl, www.stepone.pl, www.fitnessacademy.com.pl, www.wesolandia.pl oraz ewentualnie innych, o ile powołujemy się w nich na jej zapisy.

Poniżej znajdziesz informacje na temat: plików cookies, jakie wykorzystujemy; technologii Local Storage; dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów, w tym informacje o komunikatach web push.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu ich używamy?

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Podczas dalszego odwiedzania Serwisów przeglądarka wysyła taki plik z powrotem do Serwisu i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Niektóre pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisach i korzystania z ich zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Serwisów przez użytkowników, zapewniają ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają ich wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji. Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby analityczne i statystyczne oraz dla celów marketingowych.

Pliki cookies mają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do Serwisów, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies stałe

Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisów i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwisy przechowują ciasteczka z informacją o:

 • wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym,
 • mieście, w którym się znajdujesz, przy założeniu, że wyraziłeś/-aś zgodę na pobranie swojej lokalizacji.

Serwis www.kartamultisport.pl korzysta dodatkowo z ciasteczka zapisującego informację o:

 • stanie aplikacji, w tym o tym, czy zapoznałeś/-aś się z udostępnionym przez nas samouczkiem dotyczącym sposobu korzystania z wyszukiwarki. Informacje dotyczące stanu aplikacji przechowywane są do momentu zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące od zewnętrznych podmiotów, współpracujących z naszymi Serwisami. Nasze Serwisy wykorzystują pliki służące do zbierania danych na potrzeby analiz i statystyk dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z Serwisów oraz pliki cookies marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty w naszym Serwisie (jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona w ten sposób, że akceptuje pliki cookies z naszego Serwisu).

Do tego celu korzystamy z narzędzi, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszych Serwisów:

 1. Google Analytics – narzędzie, które służy do liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisów lub jakie ich części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Twoim urządzeniu pod tym adresem.
 2. Hotjar – narzędzie wykorzystujące pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o:
 • zachowaniu naszych użytkowników na stronie, np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności – to pozwala nam tworzyć i utrzymywać Serwisy w zgodzie z preferencjami użytkowników,
 • urządzeniach naszych użytkowników (w szczególności adres IP urządzenia przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).Hotjar przechowuje wyżej wymienione informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do ustalenia tożsamości poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link – https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
 1. Synerise – narzędzie dostarczane przez Synerise SA, wspomagające działania mające na celu automatyzację procesów marketingowych oraz sprzedażowych, w tym przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych oraz ich złożoną analitykę w tzw. modelu wielokanałowym – czyli w modelu pozwalającym dotrzeć do użytkownika poprzez różne kanały (np. strony internetowe, powiadomienia web push, SMS, MMS, e-mail, czat, telefon itd.) i różne urządzenia (np. komputer, smartfon, tablet, telefon), z których użytkownik korzysta. Pliki cookies pochodzące od Synerise gromadzą informacje o zachowaniach osób odwiedzających nasze Serwisy, w tym o przeglądanych przez nich treściach. Informacje zebrane przez pliki cookies Synerise są wykorzystywane do profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego – po to, aby przedstawić Ci treści i oferty dostosowane do Twoich potencjalnych zainteresowań.
 2. Google Ads – system reklamowy firmy Google, umożliwiający emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense.
 3. Facebook Ads – jest to system reklamowy Facebooka, umożliwiający tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej Facebook, Instagram, Messenger i Audience Network Facebooka.

Cookies reklamowe

Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

Czy cookies są niebezpieczne?

Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

 

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możesz wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Twoich preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 1. w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do serwisu kartamultisport.pl i korzystanie z jego funkcjonalności.
 2. w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w szczególności:

W przypadku urządzeń mobilnych:

 

Dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisów:

Local Storage

Serwisy korzystają także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji udostępnianych przez Twoją przeglądarkę. Zapiszemy tu informację o wybranych przez Ciebie kartach MultiSport tak, abyś przy kolejnym wejściu nie musiał/-a dokonywać ich ponownego wyboru.

W Local Storage przechowujemy również wybrane przez Ciebie wyszukania, tak aby po ponownym ich wpisaniu wyświetliły się w podpowiedzi i – tym samym – aby Twoje wyszukanie było szybsze.

Local Storage przechowuje dane bezterminowo, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień domyślnych lub ręcznego dokonania zmian w pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz na stronie pomocy przeglądarki, z której korzystasz.

Powiadomienia web push (wykorzystywane wyłącznie w serwisie kartamultisport.pl):

Czym są powiadomienia web push?

Powiadomienia web push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie Twojego urządzenia.

Dla nas jest to jedno z narzędzi o charakterze marketingowym, wspierających komunikację z Tobą. Dla Ciebie jest to źródło wiedzy o naszych usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.

W jaki sposób mogę je włączyć?

Otrzymywanie komunikatów web push wymaga Twojej zgody. Po wejściu na stronę www.kartamultisport.pl/ zapytamy Cię o to, czy chcesz otrzymywać od nas powiadomienia. Poprosimy Cię również o zapoznanie się z opisanymi tu informacjami. Jeżeli będziesz zainteresowany, kliknij „Zgadzam się” – to umożliwi nam przesyłanie interesujących Cię treści nawet wtedy, kiedy opuścisz naszą stronę.

Jakie informacje o Tobie (Twoje dane osobowe) posiadamy w związku z wysyłką powiadomień?

Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na otrzymywanie powiadomień, posiadamy następujące informacje:

 • data i godzina zapisu na powiadomienia push;
 • lokalizacja związana z ustawieniami Twojej przeglądarki,
 • przeglądarka – jej rodzaj i identyfikator (czyli losowo nadany numer), system operacyjny, rodzaj urządzenia (tablet, mobile, desktop),
 • działania, jakie podejmujesz na naszej stronie: odwiedzane konkretne podstrony, kliknięcia w linki.

Zakres danych, jakie posiadamy, nie pozwala nam na jednoznaczne ustalenie Twojej tożsamości, jednak w związku z tym, że w pewnych okolicznościach informacje te mogą zostać uznane za dane osobowe, przetwarzamy je zgodnie z przepisami RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest marketing naszych produktów i usług. W związku z tym, że usługi, o których mowa powyżej mogą być wynikiem współpracy z innymi podmiotami, komunikaty, które za Twoją zgodą będziemy do Ciebie kierować mogą zawierać informacje handlowe i marketingowe dotyczące zarówno od nas, jak i od podmiotów współpracujących.

Podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania do Ciebie komunikatów web push dotyczących naszych produktów i usług, w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie takich komunikatów.

W jaki sposób mogę zrezygnować z powiadomień?

Możesz odwołać swoją zgodę i tym samym zrezygnować z otrzymywania powiadomień w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Żeby to zrobić wystarczy, że zmienisz ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dla przykładu możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Google Chrome 

Należy wejść w Ustawienia przeglądarki > Zaawansowane > Ustawienia treści > Powiadomienia. Wówczas w pasku przeglądarki będzie to adres chrome://settings/content/notifications. Na liście możemy znaleźć wszystkie strony, na których wyraziliśmy zgodę na powiadomienia push. Jeśli chcemy zrezygnować z ich subskrypcji, wystarczy z menu wybrać Usuń.

 • Firefox

Po wejściu w Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo wyszukujemy sekcję Uprawnienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym wybieramy opcję Blokuj.

 • Chrome Android

Po wejściu do przeglądarki Chrome, na prawo od paska adresu klikamy Więcej > Ustawienia > Powiadomienia. Na liście wyszukujemy strony, z których powiadomień chcemy się wypisać, po czym „odznaczamy” wybrane.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie powiadomień typu push. Sposób wycofania zgody został opisany powyżej.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot udostępniający nam platformę do wysyłki powiadomień web push.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasze komunikaty do Twoich prawdopodobnych oczekiwań i preferencji. Dla przykładu, otrzymasz komunikaty o interesujących Cię produktach (w oparciu o treści przeglądane przez Ciebie na naszej stronie) lub o wydarzeniach odbywających się w Twojej okolicy. Do profilowania wykorzystujemy informacje o działaniach, jakie podejmujesz na naszej stronie, a także informacje o Twojej lokalizacji (o ile nam ją udostępnisz).

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zostały szczegółowo opisane w pkt 10 Polityki Prywatności.

Google Tag Manager

Nasze serwisy internetowe korzystają z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.