Strefa klienta

Łączymy się!

my-fiyness-place-polaczenie-benefit

Zarząd spółki Fitness Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje o uzgodnieniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. planu połączenia Spółki (jako spółki przejmowanej) z następującymi spółkami:

  1. Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka przejmująca”);
  2. Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną);
  3. Fabryka Formy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie (jako spółką przejmowaną);
  4. Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną);

dalej Fitness Place Sp. z o.o., Zdrofit Sp. z o.o., Fabryka Formy S.A. i Fitness Academy BIS Sp. z o.o. jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

Plan połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 1 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 2 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 3 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 4 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 5 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 6 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 7 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 8 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 9 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 10 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 11 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 12 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 13 do planu połączenia 20.08.2019

Droga Klubowiczko,
Drogi Klubowiczu,

niedawno informowaliśmy, że nasze kluby działające pod marką My Fitness Place (a także kluby sieci Zdrofit, S4, Fabryka Formy, Fitness Academy, StepOne oraz Wesolandia) zostały połączone ze znanym operatorem kart sportowych Multisport, czyli firmą Benefit Systems S.A. Od 4 listopada 2019 roku wszyscy tworzymy jedną spółkę.

Dzięki połączeniu możemy zaoferować Ci jeszcze wyższą jakość usług, w pełni realizować Twoje potrzeby oraz skuteczniej chronić przysługujące Ci prawa, także te w zakresie danych osobowych.

Skutkiem połączenia jest również wypracowanie jednej – wspólnej dla wszystkich klubów – Polityki prywatności. To dokument, który zawiera informacje o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą nową Polityką prywatności, którą znajdziesz tutaj: Przejdź.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie Polityki prywatności, napisz do nas na adres iod@myfitnessplace.pl.

Pozdrawiamy,
Zespół My Fitness Place